Handelsbetingelser

 1. Generelt
  1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale Indgået gennem hjemmesiden www.wordpresssupporter.dk som er drevet af GreenWeb Aps. Kunden accepterer ved indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette dokument, samt gældende dansk og international lovgivning.
  2. Hvor andet ikke er oplyst, er alle priser opgivet i danske kroner, ekskl. Moms.
 2. Betaling og fakturering
  1. Der betales online for alle ydelser, med mindre andet er aftale. Der betales forud for en 6 måneder ad gangen, med mindre andet er aftalt.
  2. Der er tale om et løbende abonnement som automatisk trækkes via det benyttede Dankort eller via faktura.
  3. Såfremt betalingen ikke falder rettidigt, forbeholder GreenWeb (som driver hjemmesiden www.wordpresssupporter.dk) sig retten til at suspendere eventuelle ydelser.
 3. Betingelser
  1. Det er kundens ansvar at sikre at alt materiale, der benyttes på hjemmesiden lever op til såvel dansk som international lovgivning og ikke krænker ophavsrettigheder eller er af krænkende karakter.
  2. Data overdraget til GreenWeb (som driver hjemmesiden www.wordpresssupporter.dk) er på ingen måde forsikret. GreenWeb er ikke erstatningspligtig i tilfælde af nogen form for tab eller beskadigelse.
  3. GreenWeb kan ikke holdes ansvarlig eller erstatningspligtige for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
  4. GreenWeb kan ikke holdes ansvarlig for eventuel nedetid, nedsat fremkommelighed eller problemer med bestemte forbindelser til hosting ydelser.
  5. GreenWeb forbeholder sig retten til med 30 dages varsel at ændre priser samt betingelser for den eller de ydelser kunden modtager. Såfremt det drejer sig om væsentlige ændringer, vil dette berettige kunden til med øjeblikkelig virkning at træde ud af aftalen og få refunderet eventuelle forudbetalte perioder. En forudsætning for udtrædelse er dog, at GreenWeb ikke kan acceptere overfor den enkelte kunde at bibeholde de gamle forhold.
  6. For at kunne opdatere en WordPress hjemmeside er det en forudsætning af den følger WordPress guidelines for at lave tilpassede sider. Det betyder at hvis man laver en side med ændringer eller tilpasninger til tema eller kerne af WordPress, så skal man have gjort dette i et såkaldt child-tema. Er denne vejledning ikke fulgt, kan siden ikke nødvendigvis opdateres, da dette vil fjerne/ødelægge alle ændringer der er foretaget på hjemmesiden.
 4. Abonnement, fornyelse og opsigense
  1. Et abonnement er gældende fra bestillingsdatoen, dvs. den dag der er betalt for servicen online.
  2. Kunden kan til enhver tid opsige abonnementet, men skal dog fortsætte betalingen til aftalens udløb. Eventuel opsigelse skal ske en måned før aftalens udløb og skal være tilsendt GreenWeb (som driver hjemmesiden www.wordpresssupporter.dk skriftligt, hvis ikke dette er sket forlænges aftalen automatisk med endnu en periode af samme længde som den tidligere.
  3. Ved indgåelse af aftale er der indledningsvist binding i 3 mdr. Efter disse tre mdr. kan aftales opsiges med en måneds varsel.
  4. GreenWeb (som driver hjemmesiden www.wordpresssupporter.dk) forbeholder sig retten til, til enhver tid og med øjeblikkelig virkning at annullere en aftale og nedlukke kundens aktiviteter, såfremt der foreligger argumenter eller beviser for at kunden har forbrudt sig mode denne aftale. Kunden er i så fald fortsat ansvarlig for at betale for hele den aftalte periode.
  5. GreenWeb kan med en måneds varsel opsige en aftale med en kunde og der tilbagebetales et evt. forudbetalt beløb for perioden.
  6. Aftalen kan af kunden ikke overdrages, sælges eller på nogen måde videregives til tredjepart uden udtrykkelig skriftlig accept fra GreenWeb (som driver hjemmesiden www.wordpresssupporter.dk)
  7. I tilfælde af at GreenWeb (som driver hjemmesiden www.wordpresssupporter.dk) af uforudsete grunde ikke er i stand til at levere et aftalt produkt, forbeholder GreenWeb sig retten til at annullere kontrakter uden nogen former for følger, dog er GreenWeb (som driver hjemmesiden www.wordpresssupporter.dk) forpligtet til at betale eventuelle forudbetalte beløb tilbage.
 5. Specielt omkring reeetablering af hacket WordPress hjemmeside
  1. GreenWeb (som driver hjemmesiden www.wordpresssupporter.dk) er ikke ansvarlig for tabt data. Ved reetablering kan dette ske fra en gammel backup, eller data kan være slettet.
  2. Hvis hjemmesiden er så alvorligt ramt af malware at det ikke er muligt at reetablere hjemmesiden, betales der kun et startgebyr på 495 DKK ex. moms.
  3. Hvis omfanget af infektionen af malware er så alvorlig at det ikke kan løses indenfor det tilbud der er på bestilingssiden vil kunden blive gjort bekendt med dette og skal herefter acceptere om budgettet øges eller ej. Ønskes dette ikke kan kunden trække sig fra samarbejdet ved kun at betale startgebyret på 495 DKK.